Управителен съвет и ключови мениджъри на Happy Tour

Ние вярваме в качеството на корпоративното управление и изпълняваме целите на нашия бизнес чрез честност, прозрачност и постигане на добавена стойност. Корпоративното управление, което насърчаваме поддържа дългосрочните интереси на акционерите, предоставя правомощия на Съвета на директорите,  разбира  управленските отговорности и поставя високи стандарти за бизнес.

Зад историята на успеха на Happy Tour Group стоят професионалисти с дългогодишен опит. Те идват с нова концепция за туристическите услуги чрез препроектиране на начина, по който хората пътуват надълго и нашироко по Земята с цел бизнес, отдих, и по-специално да  колекционират спомени.

Запознайте се с тези, които правят възможни тези чудеса!

Javier Garcia del Valle
Javier Garcia del Valle
CEO of Happy Tour Group and President of the Happy Tour Board of Directors - the leading romanian travel services provider - the only group on the Romanian travel market developed on a western business standard.
С богат опит от над 25 години в сферата на туризма и хотелиерството, професионалния опит на Хавиер включва управленски позиции в Savitur (Малага, Испания), Raytur Group (Малага, Испания, Пекин и Шанхай, Китай) и Grand Circle Corporation (Бостън, САЩ).
Jorge Juliani Aznar
Jorge Juliani Aznar
 Radu Enache
Radu Enache
Предприемач с богат опит в бизнес консултирането и понастоящем председател и изпълнителен директор на хотелската верига Continental Hotels.
---

Ключови мениджъри

Javier Garcia del Valle

Изпълнителен директор на Happy Tour Group и изпълнителен вицепрезидент на борда на Happy Tour

Georgeta Ioanid

Мениджър на Корпоративния отдел, мениджър договори въздухоплаване за Румъния, България и Турция

Violeta Staicu

Търговски директор за  Румъния, България и Турция,  на корпоративно ниво

Razvan Toma

Мениджър M.I.C.E.

Mihaela Milea

Мениджър Човешки ресурси

Tiberiu Țigăieru

IT и системен координатор

Dimitrina Goranova

Мениджър Happy Tour Group България