Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.092 “Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Предоставената по проекта безвъзмездна финансова помощ, помага на “Хепи Тур Груп” ЕООД да се справи частично с недостига на оперативни средства, настъпили в резултат от пандемията COVID-19 и наложените ограничения за извършване на дейност. В резултат на осъществяване на проекта дружеството продължава да осъществява успешно своята дейност.

Бенефициент: Хепи Тур Груп ЕООД

Обща стойност: 11 280.20лв., от които 9 588.17лв. европейско и
1 692.03лв. национално съфинансиране

Начало:21.12.2020г.
Край:      21.03.2021г.